Oikeusministeri 17.12.2013. a Asetus N:o 41
”Sopimus, joka on tehty telepalvelun avulla, ja”.
muualla kuin toimitiloissa tehty sopimus
vakiomuotoinen peruuttamislomake ja
vetäytymistä koskevien käytännesääntöjen mallin vahvistamisesta”