Teisingumo ministras 2013 12 17. a Reglamentas Nr. 41
„Sutartis, sudaryta naudojantis telekomunikacijų paslaugomis, ir
ne prekybai skirtose patalpose sudaryta sutartis.
standartinę sutarties atsisakymo formą ir
nustatyti pavyzdinį pasitraukimo iš rinkos elgesio kodeksą”.