Tieslietu ministrs 17.12.2013. a Regula Nr. 41
“Līgums, kas noslēgts, izmantojot telekomunikāciju pakalpojumu, un
ārpus uzņēmuma telpām noslēgts līgums.
standarta atteikuma veidlapu un
ar ko izveido rīcības kodeksa paraugu attiecībā uz izstāšanos no tirgus”.